Informácie o produktoch a objednávke nám píšte na: info@oxion.sk Kontakt
0
Reklamácia

Reklamáciou sa rozumie jednostranný právny úkon kupujúceho smerujúci k uplatneniu práv za zodpovednosť za vady dodaného tovaru (kvalitatívne a/alebo kvantitatívne). Reklamácia musí byť vykonaná písomnou formou alebo emailom na info@oxion.sk, pričom je vhodné priložiť aj fotodokumentáciu k vadám dodaného tovaru.

Reklamácia na viditeľné vady (kvalitatívne a/alebo kvantitatívne) dodaného tovaru sa musí uskutočniť bezodkladne, avšak najneskôr do štrnástich (14) kalendárnych dní od dodania tovaru. 

V prípade akceptovania reklamácie na kvantitatívne rozdiely (rozdiel medzi množstvom fyzicky dodaného tovaru a množstvom uvedeným na dodacom liste) bude chýbajúci tovar doplnený pri prvej príležitosti. 

Reklamácia na chyby, ktoré vzniknú počas používania dodaného tovaru musí byť taktiež vykonaná písomnou formou alebo emailom na info@oxion.sk. Odstránenie reklamácie bude v súlade s platnými právnymi predpismi a zárukami pre konkrétny druh tovaru podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

Písomné reklamácie je možné doručovať spoločnosti Mariol, s. r. o. na adresu: Dr. Bokesa 25,  902 01 Pezinok, Slovenská republika.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo
aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená alebo 
aby mu bola poskytnutá primeraná zľava bez odstránenia vady. 
Spoločnosť Mariol je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým spoločnosti Mariol nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Spoločnosť Mariol môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vád, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo
na výmenu veci,
na poskytnutie primeranej zľavy a ponechanie si vadnej veci,
na vrátenie kúpnej ceny vadnej veci cez poukážku na ďalší nákup alebo
na odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny vadnej veci.
Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však  kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Reklamáciu za nedodanie tovaru vinou prepravcu alebo poškodenie tovaru zavinené prepravnou službou je nutné v takomto prípade uplatňovať priamo u prepravnej spoločnosti (GEIS, DHL, PPL), najneskôr do 3 dní od doručenia. Kupujúci je oprávnený neprevziať poškodený tovar, resp. pokiaľ poškodený tovar prevezme, tak písomne poznačí poškodenie do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.
 
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je potrebné preukázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom prezretí výrobku objaviť. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.
NAKUPOVAŤ U NÁS SA OPLATÍ!


Luxusný nábytok
Garancia najlepšej ceny len u nás
Vernostné zľavy pre zákazníkov
Nákup na splátky
Doprava pri väčšine nákupov zdarma    0917 349 204               info@oxion.sk     
U NÁS NAKUPUJETE S ISTOTOU© Mariol s.r.o., all rights reserved.